Kuidas sõlmida lepingut?

 1. Kuidas sõlmida jäätmeveoleping?

Jäätmeveolepingu sõlmimiseks tuleb minna www.prugi.ee lehele ja alustada teenuse taotluse esitamist e-keskkonnas. Teine võimalus on laadida alla taotluse vorm, see ära täita ja saata e-meiliga üldmeilile. Kolmas võimalus on minna klienditeenindusbüroosse ja sõlmida leping kohapeal.

 1. Millised on prügiveo hinnad?

Prügiveo hinnad leiad Tallinna Jäätmekeskuse kodulehelt www.prugi.ee. Prügiveo hinnad süvakogumismahutitele ja suurjäätmete äraveole 5s piirkonnas on ühtsed.

 1. Kui mul pole lepingut sõlmitud?

Korraldatud jäätmevo piirkonnas peavad olema kõik kinnistud liidetud jäätmeveoga. Jäätmeveolepingu sõlmimiseks on vajalik esitada taotlus Tallinna Jäätmekeskusele.

 1. Mis saab edasi kui leping on sõlmitud?

Kui leping on sõlmitud saadetakse teile veograafik. Veograafik avaldatakse ka kodulehel www.prugi.ee. Lisaks on teil võimalus jälgida teenuse osutamisega seotud teavet e-prügi iseteeninduskeskkonnas.

 1. Mis saab vanast prügiveo lepingust?

Korraldatud jäätmeveo rakendamisel antud piirkonnas kaotab vana leping oma kehtivuse. Kui teil on tellitud seniselt vedajalt jäätmemahuti renditeenus, siis teil on võimalik kokkuleppel rendileandjaga jätkata renditeenust või tellida see teiselt teenuse pakkujalt või osta välja.

 1. Mis on iseteeninduskeskkond?

Iseteeninduskeskkonda saab siseneda ID-kaardiga või pangalingi kaudu autentimisega. Seal on kogu info teie kontaktandmete, lepingu, arvete ja kirjavahetuse kohta. Iseteeninduskeskkonna kaudu saate tasuda arveid.

 1. Kuidas muuta hiljem kokku lepitud prügiveoteenuse mahtu?

Teenuse muutmiseks on vaja võtta ühendust Tallinna Jäätmekeskusega telefoni teel või saata e-meil üldmeilile või siis saata e-meil iseteeninduskeskkonna kaudu. Teenuse muutmisel lähtutakse tegelikust jäätmete kogusest, mis tekib ja Tallinna Jäätmehoolduseeskirjas toodud miinimumnõuetest.

 1. Milliseid lisateenuseid saab tellida?

Tellida saab lisateenuseid, mis on loetletud teenuste hinnakirjas.

 1. Mis päeval tuleb prügiveo auto?

Peale teenuse taotluse esitamist saadetakse Teile teade prügi väljaveopäevade kohta. Veograafik koostatakse arvestusega, et Teie tänaval saaks võimalikult palju kliente korraga teenust. Veograafik avaldatakse ka kodulehel www.prugi.ee .

 1. Kes hakkab prügi vedama ja käitlema?

Prügi hakkab vedama Tallinna linna lepingupartner, kes on teinud hanke korras kõige parema hinnapakkumise. Vedaja vahetumisel uut lepingut sõlmima ei pea.

 1. Mis on ühismahuti?

Kui mitu jäätmevaldajat kasutavad ühist mahutit. Ühismahuti kasutusele võtuks on vajalik mahuti kasutajate vahel sõlmida kirjalik kokkulepe ja esitada taotlus ühismahuti kasutamiseks Tallinna Jäätmekeskusesse.  Ühismahuti kasutamisel peavad kasutajad kokku leppima, kes esindab kasutajaid ning tasub jäätmeveo arve.

 1. Mis teha kui õigel päeval vedu ei toimunud?

Kui vedu ei toimunud õigel veopäeval, tuleb sellest koheselt teavitada Tallinna Jäätmekeskust. Vajadusel tuleb tellida graafikuväline väljavedu.

 1. Kes nõustab prügi teemadel ja kelle poole pöörduda probleemide korral?

Kõikide jäätmetega seonduvate küsimuste ja probleemidega pöörduge Tallinna Jäätmekeskuse klienditeeninduse poole kas e-posti teel, telefonil 616 4000 või postiaadressil Tallinn, Paljassaare põik 5, 10313.