News


(Eesti) Ohtlike olmejäätmete kogumisringid Tallinnas


HUGE WASTE TRANSPORTATION !

Lugupeetud korteriomanik ja/või juhatus. Suurjäätmete väljavedu on mugavusteenus, mis osutatakse koduukse eest! Tellimusi võtame vastu nii korteriomanikult otse kui juhatuselt. Arve esitatakse tellimuse teinud isikule. Äravedu toimub kas lahtiselt või siis multiliftkonteineriga vastavalt kliendi vajadusele. Suurjäätmed (nn suurprügi) on jäätmed, … Read more »


Invoicing and payment incl. e-invoice standing order agreement

Dear customer, Kindly allow us to remind you how the system of invoicing, and the settlement of accounts, works. Tallinna Jäätmekeskus (Tallinn Waste Centre) submits an invoice whether paper-based or in pdf-format according to the choice a customer has made, i.e. … Read more »


(Eesti) Euroopa Kohus: KOV võib jäätmeveohankes läheduse põhimõttest tulenevalt kindlaks määrata segaolmejäätmete käitluskoha (C-292/12)


(Eesti) Anna vanad rehvid TASUTA ära !


Municipality intermediation of organised waste removal and waste handling services conforms to the Constitution.

The Chancellor of Justice found that although the Waste Act provision infringes on entrepreneurship freedom, it does not violate the Constitution. The infringement on entrepreneurship freedom is not severe because, although the new system could cause additional expenses to a … Read more »


(Eesti) Lehekottide äravedu


(Eesti) Enne, kui soetad jäätmekonteineri !