Teade jäätmeveolepingu lõppemisest

Hea Klient!

 

Riigikohtu 5. novembri 2018 otsuse kohaselt tunnistati kehtetuks Tallinna Jäätmekeskuse ja jäätmevedaja Baltic Waste Management OÜ vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingud Nõmme ja Lasnamäe Pae-Ülemiste (prk nr 10) veopiirkondades. Seetõttu on Teiega sõlmitud jäätmeveoleping lõppenud.

 

Jäätmeveoteenuse jätkumiseks on vajalik leida lepingupartner vabaturu olukorras turul tegutsevate jäätmevedajate seast. Seni Tallinna Jäätmekeskuse kaudu veoteenust osutanud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS on kinnitanud, et on nõus veoteenuse osutamist jätkama sama hinnakirja alusel ning samadel tingimustel nagu seda tegi seni Tallinna Jäätmekeskus.

 

Veoteenust osutavad ka Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Osaühing EKOVIR, Radix Hoolduse OÜ (Tallinna Jäätmekeskusele ei ole hinnakiri ning teenuse osutamise tingimused teada).

 

Vabandame niivõrd lühikese etteteatamise aja tõttu, kuid Riigikohtu otsus jõustus alates avaldamise hetkest.

Lisainfot saab Tallinna Jäätmekeskuse infotelefonilt 616 4000 ning e-posti aadressilt info@prugi.ee

 

Lugupidamisega

Kristjan Mark

Tallinna Jäätmekeskuse juhataja

 

 

 

Уважаемый клиент!

 

По решению Государственного суда 05.11.2018 договор об организованном вывозе мусора между Tallinna Jäätmekeskus и перевозчиком Baltic Waste Management OÜ признали недействительным. В связи с этим, заключённые с Вами договора в районах Нымме и Ласнамяэ 10 (Паэ-Юлемисте), прекратили своё действие.

 

Для продолжения вывоза мусора необходимо в ситуации свободного рынка найти действующего партнёра по договору. Пока Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, сотрудничевший с Tallinna Jäätmekeskus, подтведил согласие на продолжение вывоза отходов на основе тех же цен и условий, какие были в Tallinna Jäätmekeskus.

 

Вывоз мусора также осуществляют Ragn-Sells AS, Eesti Keskkonnateenused AS, OÜ EKOVIR, Radix Hoolduse OÜ (Tallinna Jäätmekeskus не ознакомлен с их условиями и ценами).

 

Извиняемся за столь короткий срок оповещения, но решение Государственного суда вступило в силу с момента его принятия. За дополнительной информацией просим обращаться в Tallinna Jäätmekeskus по телефону 6164000 или по э-мейлу info@prugi.ee

 

C уважением

Кристьян Марк

Заведующий Tallinna Jäätmekeskus