Põhja-Tallinnas prügikonteinerite rent

PRESSITEADE

Hiljuti teatas Põhja-Tallinnas tegutsenud Prügivedu OÜ oma klientidele sõlmitud jäätmeveolepingute lõpetamisest (ülesütlemisest). Muuhulgas lõpetab Prügivedu OÜ jäätmemahutite renditeenuse lepingu. Mahutite omand on üle läinud Eesti Keskkonnateenused AS -le.

Prügivedu OÜ lõpetab küll rendilepingud kuid mahutid jäävad kliendi valdusesse. Mahutite äravedu toimub Prügivedu OÜ poolt ainult kliendi soovil. Mahutite uus omanik Eesti Keskkonnateenused AS on saatnud kõigile klientidele uued rendilepingud. Kliendid, kes Põhja-Tallinnas Eesti Keskkonnateenused AS ga konteinerite rendilepingut ei soovi sõlmida kuna tingimused ja hind ei sobi, nendel lõpeb leping Prügivedu OÜ-ga ja poolte vahelises lepingus sätestatud tingimustel.

Otto Popel selgitab, et “Seni kuni EKT-ga pole kliendil lepingut sõlmitud, ei ole Eesti Keskkonnateenused AS il õigust klientidedele mingit arvet esitada.”

Keskkonnaamet teatab, et kliendil on õigus sõlmida prügikonteineri leping tema poolt valitud ettevõtjaga nt Ragn-Sells AS-ga, Adelan-Prügiveod OÜ-ga või Eesti Keskkonnateenused AS-ga.