Põhja-Tallinna korteriühistu juhatus eiras teadlikult prügiveoteenust

Põhja-Tallinnas Angerja 5 korteriühistu prügikonteinerid olid tühjendamata kuni laupäevani. Põhjuseks on see, et korteriühistu juhatus ei täida kohustusi majaelanike ees.

Korteriühistu esimees kinnitas telefonivestluses, et ta on teadlik, et prügikonteinerite tühjendamiseks on vaja tellida teenus Tallinna Keskkonnaametist, aga ta ei ole seda teinud põhimõtteliselt.

Õige ei ole Delfi Rahva hääle artiklis toodud lugeja väide, et enne uue teenusepakkuja tulekut ei olnud sellel aadressil mitte kunagi probleeme. 2009. aastal oli samuti maja ees pr

Tookord ütles esimees toimiva prügilepingu üles, lasi konteinerid ära viia ja tekitas sellega kortermaja juurde prügimäe. Olukorra lahendamiseks kohaldas Tallinna Keskkonnaamet asendustäitmist kohtutäituri kaudu pool aastat ja tellis ise teenuse vedajalt. Amet võttis täna juhatusega ühendust ja selgitas tema kohustusi sõlmida jäätmeveoleping, mille peale juhatus kinnitas, et ta teeb seda hiljemalt esmaspäevaks. Tulles vastu ühistule Ekovir OÜ reageeris ja tühjendas Angerja 5 prügikonteinerid graafikuväliselt kella kolmeks. Isegi kui tekib veel sellised juhtumeid, siis need lahendatakse jooksvalt. Kõik ülejäänud Angerja tänava prügikonteinerid on tühjendatud vastavalt graafikule.

Tallinna Keskkonnameti pressiesindaja Roland Anton Rand ütles, et Ekovir OÜ on näidanud, et ta saab oma tööga hakkama. Rand lisas, et kõik Põhja-Tallinna prügikonteinerid, mille tühjendus on tellitud, on tehtud.

ügimägi.