Muru- ja lehekottide äravedu


 
Tallinna Jäätmekeskuse kaudu on Teil võimalik tellida muru- ja lehekottide (muru, oksad ja puulehed) äravedu. Kotid võivad olla suurusega kuni 150l (kaal kuni 10 kg), kott peab olema pealt kinni seotud ja seda peab olema võimalik tõsta käsitsi veokisse. Soovitame panna kotid kohta, et autol oleks võimalk võimalikult lähedale sõita (nt tee äärde).
Ühe lehekoti äraveo hind koos käitlemisega maksab 2,25 eurot + käibemaks.
Tellimuse esitamiseks saata e-meil aadressil info@prugi.ee, milles palume ära märkida Tellija nimi, kontaktandmed, jäätmete tekkekoha aadress, kottide arv ja võimalikult täpne asukoht (nt prügikonteinerite kõrval).
Tellimuse kinnitamisest teavitatakse teid e-meiliga. Tasumine toimub arve alusel!Vajadusel soovitame kasutada meie klienditeenindaja abi tel 6164000
NB! Puulehti ja oksi jm (aia- ja pargijäätmed) ei ole lubatud panna segaolmejäätmete ja biojäätmete mahutisse.

Tallinna Jäätmekeskus