Meist

Pakume nõustamist ja korraldatud jäätmeveo teenust Tallinnas tavakliendist ärikliendini. Pakume segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete äraveoteenust. Vastavalt vajadusele arendame välja uusi teenuseid ja liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalusi tekkekohal, nt aia- ja haljastusjäätmete üleandmine, patareide üleandmine. Lähtume alati esmalt kliendi vajadustest. Meie jaoks on oluline, et jäätmeveoteenust osutataks õigeaegselt ja et kliendile on tagatud jäätmete üleandmine vedajale. Teenindame eesti, vene ning inglise keeles.

Motivatsiooniks on klientide rahulolu ja tagasiside teeninduse paremaks korraldamiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks on loodud veebipõhine iseteeninduskeskkond e-prügi.

Meie visioon:
Puhas ja ilus linnakeskkond, kõik jäätmed taaskasutatakse.

Meie missioon:
Pakkuda tarbijatele jäätmenõustamist, lahendusi ja kvaliteetset teenust. Tagada võimalikult mugavalt jäätmete tekkekohal liigiti äraandmine.

Meie põhimõtted:
Olla avatud uutele lahendustele, keskkonnasäästlikud, stabiilsed ja koostöövalmid.