Meist

Pakume nõustamist ja korraldatud jäätmeveo teenust Tallinnas tavakliendist ärikliendini. Pakume segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete äraveoteenust. Vastavalt vajadusele arendame välja uusi teenuseid ja liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalusi tekkekohal, nt aia- ja haljastusjäätmete üleandmine, patareide üleandmine. Lähtume alati esmalt kliendi vajadustest. Meie jaoks on oluline, et jäätmeveoteenust osutataks õigeaegselt ja et kliendile on tagatud jäätmete üleandmine vedajale. Teenindame eesti, vene ning inglise keeles.

Motivatsiooniks on klientide rahulolu ja tagasiside teeninduse paremaks korraldamiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks on loodud veebipõhine iseteeninduskeskkond e-prügi.

Meie visioon:

Puhas ja jäätmetest vaba kaunis mereäärne linnaruum, kus kõik jäätmed kui ressurss, suunatakse taaskasutusse. 

Meie missioon:                                                                                                                         

Pakkuda tarbijatele kvaliteetseid jäätmekäitlusteenuseid, mis arvestavad kliendi soove ja vajadusi. Tagada võimalus mugavalt liigiti koguda ja ära anda kõik kodus tekkivad olmejäätmed.

Meie põhimõtted:   

Olla keskkonnasäästlikud, avatud ja stabiilsed ning koostöövalmis uute lahenduste otsimisel ja rakendamisel.