Korraldatud jäätmeveo rakendamisest Mustamäel

Hea Mustamäe elanik / korteriühistu / ettevõtja

 Alates 1. veebruarist 2018 on Mustamäe jäätmeveopiirkondades nr 3 ja 4 (Kadaka; Siili-Sääse-Szolnoki) rakendatud korraldatud jäätmevedu ning jäätmeveoteenuse pakkujaks on Tallinna Jäätmekeskus. Jäätmevaldajal on kohustus sõlmida Tallinna Jäätmekeskusega leping segaolmejäätmete, biolagunevate jäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete äraveo osas.

Seniseid jäätmevedajaid on teavitatud korraldatud jäätmeveo rakendumisest ning olemasolevad lepingud lõppevad 31. jaanuaril 2018. Senise vedajaga on võimalik jätkata lepingut mahuti rentimiseks.

Tallinna Jäätmekeskus on alustanud lepingute sõlmimisega. Leping tuleb sõlmida hiljemalt 1. veebruariks 2018. Lepingu sõlmimise kohutus on isikul, kes on jäätmetekitaja või kelle valduses on jäätmed (kinnistu omanik, korteriühistu, ühisus, haldusettevõte, rentnik, teenindusettevõte jne).

Lihtsaim viis on jäätmeveoleping sõlmida e-prügi iseteeninduskeskkonnas www.prugi.ee. Teenuste hinnakirjad ja lepingu tüüptingimused leiate kodulehelt www.prugi.ee. Lepingut saab sõlmida ka Tallinna Jäätmekeskuses kohapeal aadressil Sadama tn 17.

Tallinna Jäätmekeskus (Sadama tn 17) on avatud:

Esmaspäeval kell 8.15-18.00

Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 8.15-17.00

Reedel kell 8.15-16.00

Tuletame meelde, et biolagunevate jäätmete ning paberi- ja kartongijäätmete liigiti kogumine on kohustuslik. Jäätmevaldajal, kellel ei ole liigiti kogumiseks piisavas mahus või suuruses jäätmemahuteid tuleb need osta või rentida. Mahuteid saab rentida Tallinna Jäätmekeskuselt, samuti on võimalik jätkata rentimist seniselt teenusepakkujalt.

Lisainfot saab Tallinna Jäätmekeskuse veebilehelt www.prugi.ee ja telefonilt 616 4000.

 

Lugupidamisega

Tallinna Jäätmekeskuse meeskond