Kompostimine väikemajapidamises

lae ja prindi voldik

Kompostimine on biolagunevate jäätmete bioloogiline käitlusviis, kus orgaanilised jäätmed lagunevad jäätmetes olevate bakterite, mikroorganismide ja seente toimel.

Jäätmeid on kasulik liigiti koguda, et vähendada keskkonna ja prügila koormust ning säästa oma raha kuna väheneb segaolmejäätmete hulk.

Jäätmete kompostimine võimaldab kergesti vabaneda kodus tekkivatest toidu- ja haljastusjäätmetest saades vastu huumusrikka mulla, mida saab hiljem kasutada aias väetisena ja mulla omaduste parandamiseks.

Tasub teada!

Mida tohib kompostida?

• Köögi- ja puuvilju ning nende koorimisjääke

• Kohvi- ja teepuru, koos filterpaberiga

• Liha- ja kalajäätmeid, leiba, saia, poolfabrikaate, pagaritooteid ja kondiitritooteid ja muid tahkeid toidujäätmeid

• Majapidamispaberit ja salvrätte

• Toa- ja lõikelilli

• Puude ja põõsaste oksi

• Heina ja lehti

Kompostimiseks ei sobi:

• Tuhk ja lubi

• Suitsukonid ja tolmuimejate tolmukotid

• Pakendid

• Vahatatud ja kiletatud papp

• Muud jäätmed, mis ei lagune või saastavad komposti

Kuni alla 10 korteri elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides.

Jäätmejaamades võetakse biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid eraisikutelt tasuta vastu ühelt toojalt päevas kuni neli 100-liitrist kotitäit.

Igasse aeda õige kompostimahuti!   

Kuidas kompostida?         

Aia- ja haljastusjäätmed (rohi, oksad, lehed jm) võib kompostimiseks koguda hunnikusse isetehtud või ostetud kompostimiskasti.

Toidujäätmeid tohib kompostida ainult kinnises kompostris!

Valige esmalt koht, kuhu kavatsete kompostkasti paigutada, nii et saaksite aiakäruga ligi, et esilaua saaks kergesti eemaldada ja, et kast ei jääks otsese päikese kätte.

Hästi toimiva komposti tunnused

• Temperatuur vähemalt 40 kraadi

• Ei lõhna

• Jäätmed vajuvad tugevalt kokku

Kompost on valmis, kui selles ei ole märgatavaid esialgse materjali osi, on sõmera struktuuriga, peaaegu musta värvi ja sellel on meeldiv mullalõhn.

Probleemid kompostiga                                                                                                

• Kompost ei soojene ja lõhnab mädanemise järele

Kompost on liiga märg. Segage komposti ning lisage sellele jämedat sidusainet

• Kompost on kuum ja levitab ammoniaagihaisu

Ärge segage komposti liiga tihti ning suurendage happelise sidusaine kogust (nt puukoored)

• Kompostis on kärbsed

Suruge pinnaosa, kuhu kärbsed on munenud, sügavamale komposti sisse. Kärbsevastsed hävinevad umbes + 43 kraadi juures. Komposti sees võib temperatuur tõusta kuni 60 kraadini.

• Kompostis on sipelgad

Tõenäoliselt on kompost liiga kuiv. Kastke ja segage komposti hoolikalt

Kasulikud kontaktandmed

Tallinna Jäätmekeskuse infotelefon: 616 4000, Tallinna abitelefon: 14410

Tallinna Jäätmekeskus, Paljassaare põik 5, 10313 Tallinn

http://www.prugi.eehttp://www.tallinn.ee