Kasulik teada

Jäätmeseadus

Riigi Teataja_Jäätmeseadus_vastu võetud 28.01.2004 RT I 2004, 9, 52 jõustumine 01.05.2004

Jäätmemajanduse medalid

Euroopa Komisjon_Pressiteade_Brüssel, 7 August 2012

Keskkond: uued väljakutsed jäätmemajanduses ( sisu inglise keeles )

Päevaleht: Jäätmevedu ja taaskasutus

Eesti Päevaleht_11. august 2012 05:00

Prügimajandussüsteemi poolest oleme Euroopa Liidus noored, kuid mitte „rohelised”. Euroopa Komisjoni tellitud ja nõustamisfirma BiPRO teostatud uuringus selgusid Euroopa Liidu riikide, sh Eesti prügimajanduse valupunktid. Nulli oleme teeninud 19 kategooriast kuues. Kokku saime 17 punkti 42-st ja jagame 27 riigi arvestuses Slovakkiaga 18.–19. kohta. Seda, et korralikku jäätmekäitlussüsteemi alles ehitatakse üles, tunnistab ka keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk

 EL Jäätmetest

Euroala kiire areng tekitab järjest rohkem jäätmeid. Igal aastal toodab EL 3 miljardit tonni jäätmeid, millest 90 tonni on ohtlikud jäätmed…. Eurostat statistics (sisu inglise keeles)

Suunised iga liikmesriigi jaoks

Jäätmemajanduse rakenduste edukaks elluviimiseks on vaja kõikide liikmesriikide toetust.. (sisu inglise keeles)

Eesmärkide läbivaatamise kulg

Keskkonnakaitse monitooringuks loodud Keskkonna Andmekeskuse ülesandeks on koguda andmeid, näidikuid ja asjakohast informatsiooni eeskirjade efektiivsuse hindamiseks…..(sisu inglise keeles)

Eurostati keskkonnaandmete keskuse andmed jäätmete kohta

Komisjon vaatab läbi jäätmemajnduse olulised  eesmärgid 2013 tööprogrammi direktiividest lähtudest…(sisu inglise keeles) work program