Jäätmeveoteenuse vahendamine on kooskõlas põhiseadusega

Õiguskantsler: KOV poolt jäätmeveoteenuse vahendamine on kooskõlas põhiseadusega

Õiguskantsler on andnud 18. septembril seisukoha seoses jäätmeseaduse § 66 lg 1.1. See säte näeb ette võimaluse korraldada jäätmevedu selliselt, et jäätmeid vedav ettevõtja ei sõlmi lepinguid ega kogu tasu mitte elanikelt, vaid tema kliendiks ja talle tasu maksjaks on kohalik omavalitsus või KOV poolt volitatud mittetulundusühing. KOV ise peab arvestust jäätmevaldajate üle ning arveldab nendega. Selline süsteem toimib hetkel Tallinna linnas.

Õiguskantsler leidis, et ehkki säte riivab ettevõtlusvabadust, ei ole tegemist põhiseaduse rikkumisega. JäätS § 66 lg 1.1 eesmärgiks on hõlmata senisest enam jäätmevaldajaid korraldatud jäätmeveo süsteemiga. Samuti aitab see saada KOV-il paremat ülevaadet, kas korraldatud vedu on piisavalt efektiivne ja toimiv. Ettevõtlusvabaduse riive ei ole väga suur, sest ehkki jäätmeveoettevõttele võib süsteem tekitada lisakulu (ettevõte, kes on harjunud ise arveldama, peab oma töö umber korraldama), on tema äririsk kokkuvõttes väiksem (isikutega, kes arveid ei maksa, peab tegelema KOV ise).

Kokkuvõtteks asus õiguskantsler seisukohale, et kuna väärtused, mida eesmärkidega kaitstakse, on väga tähtsad – tervis ning puhas elu- ja looduskeskkond – on ettevõtlusvabaduse riive õigustatud.