Enne, kui soetad jäätmekonteineri !

Enne, kui soetad jäätmekonteineri, veendu, et jäätmeveok saab seda tühjendada!

Konteinerid, mis kindlasti sobivad :

1. Kaanega varustatud 80-, 140-, 240-, 370-, 600-,800- või 1100 liitrised kogumismahutid, mis vastavad EVS-EN 840:2004 standardile ja mida on võimalik tõstemehhanismi abil jäätmeveokisse tühjendada;

2. Kaanega varustatud 2,5m3 või 4,5m3 kogumismahutid, mida on võimalik mehhaaniliselt jäätmeveokisse tühjendada.

Konteinerid, mis kindlasti ei sobi:

1. Kuni 0,80 m3 (800-liitrised) ratasteta konteinerid.

2. Ümmargused ja ümarate vormidega konteinerid.

3. Konteinerid, millel puudub ülaservas vajalik ääris tühjendamiseks .

NB! Standardsed konteinerid on märgistatud EVS-EN 840:2004 tähisega.