Taotluse vormistamine


Palun sisestage jäätmetekkekoha andmed

Jäätmevaldaja liik [?]
Jäätmetekkekoht
Ehitise liik [?]
Tänav, maja [?] Veopiirkond [?]
Mahutite asukohtade arv [?]
Mahutite asukohad [?]
Kas soovite mahutit rentida? Soovin
Ei soovi
Vaata "Konteinerite rent"
Lisa jäätmetekkekoht *
* - Täida juhul kui soovid tellida teenust mitmele kinnistule
Määra jäätmetekkekohtade aadressid, mille jaoks teenus ostetakse